Tirsdagssejlads

Tirsdagssejladser, hvad er nu det?

Det er er en uformel og uforpligtende måde at komme ud på Sundet på sammen med nogle klubmedlemmer. Enten i egen båd eller en klubkammerats båd. Hver tirsdag kl. 17:00 i sejlsæsonen mødes alle de medlemmer, der har lyst til det, ved klubhuset. Om du selv har motorbåd, sejlbåd, jolle eller slet ingen båd er underordnet (så længe nogen, der vil lægge båd til, også møder op selvfølgelig). De fremmødte fordeler sig så i et antal både og sejler en tur på typisk et par timer til en aftalt destination. Det kunne være en farvandsafmærkning, f.eks. kapsejladsbøjen ved Rungsted Havn, vestkardinalbøjen ved Ven etc. Når man kommer i havn igen, mødes alle i klubhuset til lidt after-sailing :-)

Formålet er at dyrke vores lidenskab, lystsejlads, sammen med andre ligesindede, udveksle erfaringer og selvfølgelig socialt maritimt samvær. F.eks. hvis man mangler erfaring i at sætte og sejle for en genakker eller spiler, ja, så får man måske en mere erfaren med til at guide een. Eller man sejler normalt i motorbåd, men vil godt prøve kræfter med en sejlbåd - eller omvendt.

Der er ikke tale om kapsejlads - vi er jo tursejlere...

Man skal ikke tilmelde sig de enkelte tirsdagssejladser - man møder blot op. Dog vil der ofte være kommunikation op til hver enkelt sejlads på NT's Facebook-gruppe.

Vi ses derude - god vind.