Besejling af Københavns Havn / Anlæg af Lynetteholm

Lynetteholm-projektet får betydning for sejlads med lystbåde i farvandet ved Københavns Havn.

Lyssignal og nye sejlkorridorer er på plads i Kronløbet (Dec. 2023)

BY&HAVN har en fin og informativ hjemmeside, der forklarer det hele - se herHvis du har input til andre sejladsanvisninger, advarsler eller andre navigationsmæssige oplysninger, som kan være til gavn for klubbens medlemmer, er du velkommen til at sende en e-mail til webmaster@nivaa-tursejlere.dk