Bestyrelsen

Bestyrelsen m.fl.
(fra marts 2023)

formand - ubesat
 Send e-mail her

Børge Frost Iwersen - næstformand
Send e-mail her

Bo Hilding - kasserer
Send e-mail her

Jette Castella - referent
Send e-mail her

Mette Mortensen - bestyrelsesmedlem
Send e-mail her

Bestyrelsessuppleanter
Thomas Kjærulff - 1. suppleant
Søren Rosvall - 2. suppleant

Medlemsadministrator
Medlemsdata - Kalender - Kommunikation m.m.

Søren Aagaard
Tlf. 5050 4013        
Send e-mail her

Webmaster
Søren Aagaard
Tlf. 5050 4013

Send e-mail her