BRUGTE KALENDERBLADE

DET SKER I JANUAR:

08.01.  19:00 BESTYRELSESMØDE

10.01.  17:00 NYTÅRSKUR

23.01.  19:00 AKTIVITETSUDVALGSMØDE

28.01.  19:OO BESTYRELSESMØDE

30.01.  18:30 KLUBAFTEN, ATLANT-SEJLADS