AFRIGGERFEST 9.11.

 

AFRIGGERFEST

LØRDAG DEN 9. NOVEMBER 2019 KL. 18.00 I KLUBHUSET

Så er arrangement og menu planlagt, og prisen er kr. 225,00 pr. medlem.

Dette får man for pengene:

Velkomstdrink

Brammer`s super - lækre vinterbuffet

Kaffe m.m.

Drikkevarer købes til NT´s sædvanlige konkurrencedygtige priser.

Musik: 3 mands jazz-orkester kommer og spiller op til dans.

Da vi får maden udefra, skal vi senest

mandag den 28. oktober 2019

give bindende tilbagemelding om det endelige antal deltagere, så derfor: tag en beslutning allerede nu.

Tilmelding sker efter princippet først til mølle - vi kan jo maks. være 40.

Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen - til vor bankkonto: Reg. nr. 1329 kontonummer: 6877 433 925.

Husk at skrive navn eller medlemsnummer i tekstfeltet.


Tilmelding til:
Käte Olsen: mobil 22 55 44 15, mail-adr.: pilevangsk@mail.dk

STANDERNEDHALINGSTALE 9.11.

 

Standernedhaling 2019.

Så er det tid til at markere afslutningen på endnu en sejlsæson i NT.

Jubilæums år

2019 er jo som bekendt NT´s 25års jubilæumsår.

Jubilæet er blevet fejret på behørig vis her i foråret. Vi havde det første arrangement på Trekosten og senere på foråret i klubhuset, begge arrangementer med stor tilslutning, og alt dette takket være det store arbejde, som Jubilæumsudvalget har lagt i det for at gøre festerne vellykkede. Det var nogle fantastiske arrangementer, og vi har i bestyrelsen kun fået positive tilbagemeldinger fra de medlemmer, som deltog i festlighederne på jubilæumsdagene.

En stor tak til Jubilæumsudvalgets medlemmer:

Ole Castella

Ulla Krogh

Marianne Juul

Käte Olsen

Birthe Søgaard

Steffen Donsø

Klubhuset:

Ingrid har desværre valgt at gå på ”pension”, og Ingrid har i alle årene stået for den daglige drift af klubhuset, så vi som medlemmer altid har haft et velfungerende / rent og pænt klubhus. Bestyrelsen har besluttet, at vi på den kommende generalforsamling vil indstille Ingrid som æresmedlem.

En stor tak til Ingrid!

Bestyrelsen har her i eftersommeren drøftet, hvem der fremover skal stå for den daglige drift af klubhuset, og en enig bestyrelse er nået frem til, at det bliver Poul-Erik. Poul-Erik har takket ja, og han vil være den fremtidige ”klubhusforvalter”.

Mere Klubhus:

Bestyrelsen har for kort tid siden modtaget en mail fra Fredensborg Kommune.

Af mailen fremgår det, at det er kommet kommunen ”for øre”, at der foregår ”privat udlån” til NT´s medlemmerne, og dette er ifølge kommunens regler ikke tilladt.

Vi har svaret kommunen, at vi ikke er enige med dem, med henvisning til den driftsaftale, der blev indgået i 2017.

Men indtil vi har afklaret dette spørgsmål med kommunen, er vi desværre nødt til at afvise kommende udlån til private arrangementer.

De private arrangementer, der allerede er booket, vil selvfølgelig kunne afholdes.

Når vi har en afklaring, vil I blive orienteret.

Vejret

Desværre viste vejret sig i løbet af sommeren ikke fra sin bedste side. Vi har haft et meget skiftende vejr med perioder med regn og blæst. Måske var det også lidt meget forlangt, hvis der var nogle af os, som havde drømt om en sommer i lighed med sommeren 2018.

Tak for Jeres indsats

Inden vi om lidt tager vores klubstander ned, vil jeg bede jubilæumsudvalgets medlemmer om at komme her op og modtage en tak for deres store arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af de førnævnte jubilæumsfester, samt Ingrid, som også fortjener en afskedsgave for hendes store indsats.

Jeg skal samtidig bede Freddi og Poul-Erik om at komme herop, de blev desværre ikke begavet med den sædvanlige vingave i forbindelse med deres udtræden af bestyrelsen ved dette års generalforsamling.

Vi skal sædvanen tro udbringe et trefoldigt leve for NT, hvorefter vi haler vores klubstander ned som et synligt tegn på, at årets sejlsæson officielt er afsluttet. 

Sejlerhilsen

Frede Wagner