Dalslands Kanal foredrag v/Benny Ruus

Vi havde en rigtig god aften med en engageret og underholdende Benny Ruus, der vel brugte et par timer på at lokke os på besøg hos ham.

Vi var hele vejen rundt i sluserne, også de tømte, der fik en overhaling.

Det var dia-show via projektor, så billederne kom op i en størrelse, så alle kunne se.

Desværre var der kun meldt 24 til, men vi fik fuld valuta for pengene.

Øl, vin og det lukulliske tag-selv bord lagde heller ikke en dæmper på snakken, der gik livligt rundt ved bordene.

Til slut arrangerede Benny et lotteri med 3 fine præmier, selvfølgelig kanal-orienterede, så der var også overraskelser på programmet.

Der ligger selvfølgelig 2015-brochurer i klubhuset, klar til vinterplanlægningen!

 


 

29. oktober 2015 har vi direktør, ceo, Benny Ruus, fra Dalslands Kanal til at holde et foredrag for os.

DALSLANDS KANAL FOREDRAG TORSDAG 29.10. KL. 19:30 I KLUBHUSET.

HUSK TILMELDING!!!

Vi mødes kl. 19.30 i klubhuset til et inspirerende foredrag om Dalslands kanals lyksaligheder.
Vi får besøg af direktør, CEO, Benny Ruus, der viser os kanalen, set gennem kameraets optik, og fortæller om fortid og nutid.
De, der har taget turen, vil nyde genopfriskningen, og de, der har turen til gode, vil få gode råd og tips, så 2016-ferien bliver optimeret.

Deltagergebyret er kun kr. 40,00 pr. person, der går til lidt spiseligt i pausen.
Øl og vand kan købes til de vante, u-momsede, priser. 

Tilmelding senest onsdag den 21. oktober på listen i klubhuset eller pr. telefon eller mail til:

Kirsten Dreyer, 49704026 – kirstendreyer@post.tele.dk eller   
Svend Aage Iversen - skarven@post11.tele.dk

Vi glæder os til at se jer!

Med sejlerhilsen

Aktivitetsudvalget