EKSTRAORD.GENERALFORSAMLING 18.9.20

3.9.20 er der udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling pr. 18.9.20 kl. 16:00 i NT klubhuset.

Der er kun 1 punkt på dagsordenen: 

Indstilling af Ingrid Hinze til æresmedlem af NT.

Tilmelding unødvendig.

Efter generalforsamlingen er der 'business as usual' - nemlig fredagsbar.