PINSETUR 2016, 14.-16.MAJ

 Pinseturen 2016 går til Helsingborg.

 

Vi har aftale om at være i klubhuset for Helsingborg Yacht Club.

Formanden hedder Jan Persson.

 Lørdag den 14. maj: 

kl. 15.00 er der skippermøde med medbragt kaffe/the.

Kl. 16.00 er der mulighed for konkurrencer eller anden fri leg.

Om aftenen er der grill med egen medbragt mad.

Kl. 19.00 er grillen varm. Udvalget har medbragt kul.

Søndag den 15.maj:

Om formiddagen er der muligheder for fælles aktiviteter eller en tur i byen.

Kl 14.00.  Pinsefrokost.  Hver båd medbringer en ret til den berømte NT fælles Buffet.

Mandag den 16. maj: 

Kl 10.00 er der skippermøde.

Oprydning og farvel til Helsingborg Yacht Club.

Tilmelding senest onsdag den 11.maj på listen i klubhuset

Eller til

Kirsten Dreyer tlf: 4970 4026 mob: 40463556 mail:  kirstendreyer@post.tele.dk eller

Lars Tuxen     mob: 42482584   mail:  larstuxen@hotmail.com

God vind og på gensyn  Aktivitetsudvalget