18.3.18 kl. 13:00 MADSØNDAG

PRIS: 60,- KR.

ØL OG VAND TILKØBES

SENESTE TILMELDING: 14.3. TIL

SUSANNE LINDHOLT, 20644124, S.BJERG.LINDHOLT@GMAIL.COM

BIRTHE SØEGAARD, 24625870, BISJKL@GMAIL.COM