DET SKER!


 

Invitation til Klubaften

 

Torsdag den 23. nov. kl. 1900 vil Lars Dall fortælle og vise film fra en tur til Caribien i Sejlbåden ”GRÅDYB” i 2012. Turen gik via Portugal – Porto Santo ­­–Tenerife og Barbados til Caribien og retur i 2013 via Azorerne.

 

Efter foredraget er der pølsebord inkl. en øl.

 

Pris 40 kr. pr deltager

 

Tilmelding  senest mandag den 20. november på listen i klubhuset eller til Kirsten Dreyer:

 

Tlf.:  40 46 35 56

 

Mail: kirstendreyer@post.tele.dk

 

På gensyn

 

Aktivitetsudvalget

 

P.S. Lars Dall har skrevet bogen: ”Atlanten – My Way”