NT OPLYSER:

HER KOMMER TEKST AF BLANDET HERKOMST, LØST OG FAST, REVL OG KRAT:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DER ER ARRANGEMENTER PÅ VEJ,

SE KALENDEREN

ISÆR DE, DER MANGLER PROGRAMMET:

VÆR TÅLMODIGECool 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATNAVIGATION 7. OKTOBER 2017

Vi mødes kl. 1800 i klubhuset til skippermøde.

Under skippermødet vil vi kort fortælle lidt om turen, som selvfølgelig foregår i Sundet, søkort 131 (WGS 84).

Første båd lægger til ved tilriggerkajen kl. 1900 for at få udleveret første del af opgaven (Instruks, side 1).

Herefter afsejler de følgende både med 10 minutters interval.

Deltagergebyret er 40 kr./person, som dækker

Skippermøde

Suppe/flutes og en øl efter sejladsen

 

Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding af båd med antal deltagende personer (gør det nu!) dog senest onsdag den 4/10 kl. 2100 pr. telefon eller mail til:

Poul Erik Jensen    mail: castellajensen@gmail.comtelefon: 5371 0522

 

PS!   Er der under 4 tilmeldte både eller er vejret for dårligt,  aflyser vi natsejladsen. Så tilmeld Jer under alle omstændigheder.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CoolF R E D A G S B A RCool

Hver fredag kl. 16 – 18 mødes vi i klubhuset til almindelig hyggesnak over et glas øl, rød- eller hvidvin eller sodavand.