SIKKER-SEJLADS MED STENA LINE

Stena Line har udarbejdet en 'Sikker-sejlads' - grafik til brug for os, der 'plasker husvant til søs'. Men som alligevel kommer galt afsted.

I kan finde det her: http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

Læs det, vurdér det og giv evt. Stena Lina en konstruktiv kritik.

-----

Selvfølgelig kan vi det hele udenad, men det er en rigtig god 'opfrisker' - næsten som at komme på kursus!

DERFOR 'HUN'

DERFOR 'HUN'

Hvorfor siger man altid 'hun' om et skib?

Fra pålidelige maritime kilder forlyder det, at det blandt andet har følgende årsager:

Et skib er 'HUN', fordi:

 

  1. Det ligesom kvinden bør have en mand til at styre sig

  2. Det ligesom kvinden ofte tager magten fra manden

  3. Det ligesom kvinden ikke tåler overlast

  4. Det ligesom kvinden skifter navn, når det skifter ejer

  5. Det kan synke lige så dybt som kvinden

  6. Det kan være skyld i mænds undergang

  7. Det koster mere at vedligeholde skroget, end ejeren synes om

  8. Det skal pyntes op, før det går på fart

  9. Det vugger i al slags vejr

MOBILTELEFON-NAVIGATION / DUELIGHEDSKLUBBEN

-----------------------------------------------------------------------------
SKIPPER-TIPS nr. 3.793 - den daglige dosis saltvand
-----------------------------------------------------------------------------
INSPIRATION: NAVIGATION MED MOBILTELEFONEN
Af Søren Kjær, Hobro, redaktionen@duelighed.dk
Langt de fleste af os har smartphones eller iphones.
Der er næsten ikke grænser for hvad de telefoner kan, og dog!! Telefoner har det jo med at være afhængige af et sendenet. Lidt provokerende kan man jo så spørge - hvor mange mobilmaster ser du til søs? Det er sikkert ikke mange, og derfor bør du nok overveje det smarte i at basere din navigation på en smart app i din telefon.
Du skal faktisk ikke ret langt fra land før du ikke har dækning på din telefon.
Hov!! ramte jeg lige et andet problem du måske ikke havde tænkt på. Uden dækning på telefonen hjælper det altså ikke at råbe om hjælp i telefonen - uanset om der er masser af sejlere omkring dig.
Ikke mere om det, men lad det være en opfordring til at tage VHF-certifikat - køb en VHF-radio, og hav dermed mulighed for at kontakte sejlerne omkring dig - og ikke mindst have mulighed for at hjælpe andre. Tænk bare - ham sejleren ca 2 mil ude til styrbord kan ikke kontakte dig på telefon uden at kende dit nummer - og omvendt.
På samme måde skal du nok være lidt kritisk overfor at bruge telefonbaserede navigations-apps. Virker de når du kommer uden for dækningsområde for telefonen? Hvor opdaterede er kortene? Hvor godt er batteriet i telefonen, med andre ord, hvor længe kan du regne med at have hjælp fra telefonen.
Kan vi hurtigt blive enige om, at det bedste man kan gøre, er at slukke mobiltelefonen når der ikke er dækning? Gem strømmen til når du er så tæt på land, at du har dækning.
 Der er dog trods alt lidt godt at sige om telefon og apps. De er en rigtig god sikkerhed at have i tilfælde af, at kortplotter, ekkolod osv brækker ned som følge af totalt strømnedbrud. Det jeg bedst kan anbefale, er at lade din telefon angive din position - så du kan gå tilbage til gammeldags navigation med søkort og magnetkompas -- for du har jo selvfølgelig opdateret dine søkort, og har en deviationstabel gældende for dit skib --- eller har du?
Men det første du gør - så snart du har dækning på mobilen, er at ringe hjem - til en eller anden og forklare, at du har nedbrud på elsystem, og søger nødhavn. Du opgiver din position så nøjagtigt som muligt, og siger hvilken havn du styrer mod.
Tro ikke at det her virker hvis du vil krydse Atlanten!! Det virker hvis du sejler i kystnære danske farvande. Hvis du skal til havs eller på langtur er det nok en god ide at lære en hel del mere om navigation osv osv.
Uanset hvad, så starter det hele i din sejladsplan.
Du checker dit skib, men du checker også din telefon, og --- øøhh du sørger selvfølgelig også for at du informerer andre om hvor du agter at sejle hen, hvem der er ombord, og hvornår du forventer at være fremme -- selvfølgelig plus minus. Sejler man for sejl er man jo tvunget til at tage hensyn til vinden.
Motorsejere er måske ikke så påvirket af vinden, men strøm og dårligt sigt kan hurtigt forlænge sejltiden betydeligt. HUSK HUSK nu at informere dem i land.
En anden ting er - hvis nu alt svigter - hvilken vej skal jeg så vælge?  Hvor er jeg? -- ja, jeg satser på at du har en fornemmelse af det, for du har jo selvfølgelig fulgt med på dit papir-søkort i forhold til dit navigationsprogram uanset om det er en søkortplotter eller din telefon? - eller har du?
Det væsentlige i det her er, at man hele tiden har en fornemmelse af, hvor man er   - og her føler jeg ikke at ca 8½ mil NE for en eller anden bøje er godt nok. Jeg skal ikke prædike hvor nøjagtigt det skal være, men det fortæller dig hvilken kurs du skal tage groft sagt N-NØ-Ø-SØ-S osv for hurtigst muligt at få landkending.
Når først du har landkending, er der også rimelig sandsynlighed for at du har dækning på telefonen. Det første du så skal gøre, er at kontakte dem i land, og fortælle hvor du tror du er, og hvad du agter at gøre.
Hele humlen i det her er, at tænke lidt forud. Det at tænke igennem - hvad nu hvis? - hvad gør jeg selv  hvis alt det smarte lige pludselig ikke virker? Det er den forudseenhed som forventes af enhver skibsfører.

Indlæg i Skippertips, der udgives af Duelighedsklubben

NAVIGATION OG ERSTATNINGSANSVAR

DEBAT: PRIMÆR NAVIGATION
Det er et ubehageligt faktum, at hvis man plasker rundt med sin almindelige GPS/kortplotter uden kompas og papirsøkort, og involveres i en søulykke, kan man meget nemt havne i fedtefadet med bøder og kæmpestore erstatningssager.
Duelighedsklubben har fået en del henvendelser fra sejlere, som vil have anvist dokumentation for, at man ikke kan sejle lovligt uden ENTEN kompas og papirsøkort ELLER et meget dyrt elektronisk kortvisnings-, informations- og backupsystem til fartøjets primære navigation.
Jeg vil henvise til "Meddelelser B - Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v." fra Søfartsstyrelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137144), og især i regel 19 om krav til skibsbaserede navigationssystemer og udstyr, hvori anføres bl.a., at ALLE SKIBE UANSET STØRRELSE skal have et hovedkompas samt nautiske kort og nautiske publikationer til at planlægge og vise skibets rute på den planlagte rejse og til at plotte og registrere positioner under hele rejsen. Et Elektronisk Kortvisnings- og Informationssystem (ECDIS) kan anerkendes at opfylde kravene til kort i denne bestemmelse. -der kræves et backup arrangement til at opfylde de ovennævnte funktionelle krav, såfremt denne funktion helt eller delvist opfyldes ved hjælp af elektroniske hjælpemidler."
Hvis jeg ikke er verdens værste jurist, betyder dette, at man - uanset skibets størrelse - skal have ENTEN papirsøkort og kompas ELLER et et ECDIS-navigationssystem.
Preben Petersen fra Furuno i Esbjerg fortæller mig, at et ECDIS-navigationssystem, som fritager skipperen for at navigere i papirsøkort, koster flere hundrede tusinde kroner, og at alle andre elektroniske navigationssystemer skal være mærkede "Aid to navigation", hvilket er den juridiske term for, at udstyret udelukkende må anvendes som et sekundært navigationsmiddel.
Jeg har også talt med Geodatastyrelsens Peter Ladegaard Sørensen, som fortæller, at man regner med, at fremstille papirsøkort i de næste 10 år, til alle os der ikke har råd til det "guldbelagte" navigationsudstyr.
Håber dette kan få tågerne til at lette og kan danne et solidt afsæt for, at vi sammen kan tage kampen op for, at der hurtigst muligt godkendes søsikre navigationssystemer, der er til at betale for os i småbådene.
Glade sejlerhilsner :-)
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin