OPTAGNINGSVEJLEDNING

Hvad skal der ske med din båd hen over

vinteren?

Svaret skal være havnekontoret i hænde senest onsdag

d. 11. september 2019.

Denne skrivelse omhandler alle bådpladslejere i Nivå Havn og

skal besvares af bådejere på bro A, B, C, D, G, H, K, N og X

I tråd med sidste års planlægning, så skal du anvende linket

herunder for at tilmelde dig den fælles optagning og i øvrigt

give besked om hvad der skal ske med din båd i

vintersæsonen 19/20.

Vi bruger også oplysningerne til at opdatere

kontaktinformationerne på dig. Vi vil gerne være opdateret så

vi kan få kontakt til dig, skulle din båd have behov for hjælp.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket

_sales_workflow?seccode=p29vgdzhpk

Den fælles optagning ligger tidligt i år:

Lørdag d. 5. oktober.

Lørdag d. 12. oktober.

Lørdag d. 19. oktober.

Det gør den fordi havnepersonalet skal nedtage broerne E og

F, inden der kan forankres nye betonflydebroer på pæle.

Arbejdet påbegyndes mandag d. 21. oktober. Vi starter med at

afrigge bro F som derfor skal være ryddet for både inden da.

Vi forventer at påbegynde arbejdet på bro E den 4. november.

Fællesoptagningen foregår efter ”først til mølle” - princippet.

Bemærk at der også skal træffes skriftlig aftale med

havnekontoret om optagning med privat vognmand (fx Rene).

Der er tilstrækkeligt at benytte linket på første side i

nærværende skrivelse.

Ligger din båd i havnen efter 15. november 2019 og intet er

aftalt skriftligt med havnekontoret, bliver du opkrævet for

vinterleje 19/20.

Masterne placeres i mastestativerne, husk tydeligt at mærke

stativer og master med navn og pladsnummer.

Det er vigtigt, du selv stiller med mandskab til optagningen,

da havnens personale ikke har de fornødne ressourcer.

Vær så venlige, at efterse stativerne inden optagningen, samt

allerede nu, at påføre det korrekte pladsnummer samt

bådnavn på stativet.

Motioner alle bevægelige, støttebenene/justerpladerne på

stativet sættes så langt ned som muligt da placeringen af

bådene ellers vanskeliggøres. Efterfølgende kan stativet

justeres, så det støtter båden optimalt.

Vi gør opmærksom på at stativer som ikke er korrekt

opmærket med nuværende pladsnummer samt bådnavn

ikke vil blive lagt ud på pladsen.

Behov for assistance til den digitale blanket, så tøv ikke med

at ringe til mig på tlf. 20828040

M.v.h. Linda Krogsgaard.