SILDEFISKEDAG 17.9.16

 

                         Sildefiskedag,  lørdag den  17.september 2016🙂

 Vi mødes kl.09.00 i klubhuset til skippermøde og fordeler os på de fremmødte både.

Derefter går turen til fiskepladserne, hvor vi fisker et par timer.

Kl. 13.00 forventes det, vi er tilbage i klubhuset med dagens fangst.

Fiskene tilberedes straks efter hjemkomsten og anrettes på det fælles fiskebord. Det forventes at være klart kl. ca. 14.

Turen er for både fiskende og ikke-fiskende medlemmer.

Fiskelykken er altid usikker, så det er nok en god ide at have lidt andet med som supplement til frokosten.

Deltagergebyret er kr. 20,00 pr. person. Beløbet går ubeskåret til receptfri medicin under frokosten.

Tilmelding senest torsdag den 15. september på listen i klubhuset eller pr. telefon eller mail til:

Marianne Juul, 22755859  mrjuul@reewes.dk

Stephen Donsø 42525217  list-donsoe@webspeed.dk.

Turen gennemføres kun såfremt der er mindst 3 deltagende både

 Kommunikation: WHF kanal L 2.

God fangst og på gensyn

Aktivitetsudvalget.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAGENS FØRSTE KOMMENTAR:

 

   
Ulla Krogh
17. september kl. 17:09
 
sikken en week-end det har været. Fredagsbar og i dag fiskedag, hvor der var masser nyfanget og nyrøget sild og makrel til alle fremmødte. Nogle timers hyggeligt samvær, det er bare så dejligt i det smukke septembervejr