Klubhusreglement 

  1. I klubhuset er der kun adgang for medlemmer af NT, deres gæster samt gæstesejlere fra øvrige sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion.
  2. Det er alle medlemmers pligt at sørge for god ro og orden samt sømmelig optræden, såvel i klubhuset som på klubbens ydre arealer.
  3. Snavset arbejdstøj og vådt sejlertøj m.v. (herunder støvler og træsko) anbringes i garderoben, før klubhuset benyttes.
  4. Klubhuset, husets installationer, inventar samt service m.v. skal behandles med omhu. Efter brug skal ovennævnte rengøres og bringes på plads. Det er brugerens pligt at rapportere eventuelle fejl og skader til den tilsynsførende for klubhuset.
  5. NT´s medlemmer – med mindst 1 års medlemskab – kan ved henvendelse til klubhusets tilsynsførende – låne klubhuset til egne private engagementer, når det ikke falder sammen med klubarrangementer. Det er en betingelse for medlemmers lån af klubhuset, at medlemmet (låneren) selv er til stede. I sejlsæsonen april – september kan klubhuset kun udlånes til private arrangementer efter bestyrelsens godkendelse. Betaling for lån samt depositum fastsættes af NT´s bestyrelse.
  6. Låneren er erstatningspligtig for eventuelle skader på bygning eller inventar m.v.
  7. Anmodninger om reservation af klubhuset til møder og andre arrangementer rettes til klubhusets tilsynsførende.
  8. Det er lånerens pligt, at klubhuset forlades med lukkede vinduer, slukkede lys, tyverialarm slået til m.v. og aflåst.
  9. Det er medlemmernes/lånerens pligt og ansvar, at klubhusreglementet overholdes. Manglende overholdelse af klubhusreglementet kan medføre fremtidig nægtelse af lånemulighed.
  10. Dette reglement er vedtaget på NT`s generalforsamling den 22. februar 2001.