NATNAVIGATION 6.10.20

Vi mødes kl. 1800 i klubhuset til skippermøde.

Under skippermødet vil Frede Wagner og Bo Krusell kort fortælle lidt om turen, som foregår i Sundet.

Første båd lægger til ved tilriggerkajen kl. 1900 for at få udleveret første del af opgaven.

De følgende både sejler med 10 minutters interval.

Deltagergebyret er 40 kr./person, som dækker:

Skippermøde

Suppe/flutes og en øl efter sejladsen

Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding af båd med antal deltagende personer, senest fredag den 2/10 til:

Birthe på mail: bisjkl@gmail.com eller mobil/SMS: 2462 5870

Betaling (kr. 40 p.p.) bedes ske ved tilmelding til MobilePay 258239

Er der færre end 4 tilmeldte både, aflyses natnavigationen.

Hvis vejrudsigten forudsiger, at vi ikke kan sejle den 6. oktober, prøver vi at gennemføre natnavigationen torsdag den 8. oktober.

Sejlerhilsen

Aktivitetsudvalget