Hensynsfulde gæster er velkomne

 

af Bent Lyman

 

God skik i havnen

 

I danske havne og på ankerpladser er det god tone at efterleve de skrevne og uskrevne regler om takt og tone, natur og miljø.

 

Det er egentlig meget let at være en velkommen gæst, man skal blot opføre sig på samme måde, som man forventer, at andre gør.

 

Blandt sejlere er der heldigvis en udtalt vilje til at være venlig og hjælpsom, men det sker, at sejlere er afstandstagende overfor andre.


Det opleves, når
man søger havneplads og er nødt til at ligge udenpå andre både, fordi der ikke er en ledig pæleplads, markeret med grønt skilt.

 

I Danmark betyder grønt skilt, at man er velkommen til at benytte pladsen.

 

Rødt skilt betyder, at pladsen ikke må benyttes, da bådejeren snart kommer tilbage.

 

Begrebet privat bådplads bruges ikke i danske havne.

 

God havneskik I Danmark har vi sjældent gæstepladser, og man ligger flere både uden på hinanden.

 

God skik er at hjælpe den næste båd med fortøjningerne.


Man sørger for
spring i begge ender og rigeligt med fendere.

 

Både af samme størrelse bør ligge uden på hinanden, og at man forsøger at udnytte kajpladsen bedst mulig.

 

Det siger sig selv, at når man passerer nabobåde, så er det med rent fodtøj eller på strømpesokker, og skibshunden bæres så kløerne ikke ridser nabobådene, og man går altid over fordækket - aldrig gennem cockpittet.

 

Der skal altid være plads til én til, så joller, surfbrætter og gummibåde anbringes aldrig midtskibs.


Det ikke god skik at lade familiens yngste lege i
havnebassinet i joller m. påhængsmotor, ligesom badning i havne er farligt og forbudt.

 

God tone er naturligvis, at man tager hensyn til andre, så man hører ikke musik eller VHF for fuld drøn, og det er klart, at festen stopper senest ved midnat.

 

God tone er også, at man ikke kører med motor eller generator i havnen, så naboer generes af støj og dieselos.

 

God tone er også at benytte havnens sanitære faciliteter, med mindre man har holdingtank, og vask af båd, hvis havnen tillader det, foretages uden rengøringsmidler.

 

God skik i naturen og på ankerpladsen

 

I Danmark er vi alle meget velkomne til at bruge naturen, og vi må færdes overalt i statsskove og på offentlige strandarealer.

 

Hunde skal føres i snor fra 1. april til 30. september.

 

Men der er nogle helt enkle regler, som vi skal overholde, når vi går på opdagelse i naturen.

 

Næsten alt er privat i Danmark, også skove, så derfor er der begrænsninger i vore udfoldelsesmuligheder, og det siger vel sig selv, at man ikke går i land lige ud for beboelse og efterlader jollen på den private strand.

 

Som hovedregel må man færdes til fods mellem kl. 7 og solnedgang på alle privatejede strande nedenfor sammenhængende landvegetation, men man må ikke tage ophold og bade eller efterlade jollen nærmere end 50 m fra beboelse og 150 m fra landbrugsejendomme.

 

I private skove må man kun færdes ad stier og anlagte veje, og i private skove under 5 ha kan ejeren ved skiltning begrænse offentlighedens adgang.

 

Skove under 5 ha findes ofte på de små øer, og det er naturligt, at vi naturgæster udviser al mulig hensyn – vi er jo gæster på privat område.

 

Det er ikke tilladt at lave bål på stranden, og griller man i land, så ryd op og tag affald med. Vi skal huske på, at der kommer andre efter os, så efterlad naturen som du fandt den.