SEJLERLINKS

Sejlervejr

Dansk Meteorologisk Institut.DMI..........:    www.dmi.dk

Sveriges Meteorologiske Institut...........:    www.smhi.se

NRK Norsk Meteorologisk Institut..........:    www.yr.no 

Farvandsvæsenet, Sejladsinformation....:    www.frv.dk  -- nedlagt, rettes

Sikker sejlads.................................:    www.sikkersejlads.dk

Sejladsudsigt, fcoo, Forsvaret............:    http://ifm.fcoo.dk/index.asp

 
Havnelods

Den Danske Havnelods (Miljøministeriet):    www.danskehavnelods.dk

Danmarks havneportal......................:    www.danmarks-havneportal.dk

Havneguide.(DT,DS,FLID)...................:    www.havneguide.dk

Online booking (havneplads)...............:    www.marinabooking.dk

 

Foreninger 

Dansk Sørednings Selskab (DSRS)..........:    www.dsrs.dk

Dansk Sejlunion...............................:    www.sejlsport.dk

Duelighedsklubben...........................:    www.duelighed.dk

Danske Tursejlere............................:    www.tursejleren.dk

Danske Tursejlere............................:    www.dansketursejlere.dk

Dansk forening for ældre lystfartøjer.....:    www.defaele.dk

Langtursejlerne...............................:    www.ftlf.dk

 

Myndigheder

Søfartsstyrelsen..............................:    www.soefartsstyrelsen.dk

Geodatastyrelsen(fhv.KMS).................:    http://gst.dk/emner/soekort-og-navigation

Værnsfælles Forsvarskommando (SOK)...:    www.havmiljøvogter.dk  +

Forsvaret,Marinestaben(SOK)...72850000:    http://forsvaret.dk/MST/Pages/default.aspx

 

Andet

Køb og salg af både m.m....................:   www.udkik.dk

MINBAAD.DK..................................:    http://minbaad.dk

Tryg Fonden..................................:    www.respektforvand.dk

 

Øhavet.dk.....................................:    www.øhavet.dk

Gæstehavnsguiden, Sverige................:    www.gasthamnsguiden.se

Gæstehavne i Blekinge Skærgård..........: www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/BLEKINGE/gasthamn.htm

Sjøfartsverket, Sverige....................:    www.sjofartsverket.se

Dalslands kanal.............................:    www.dalslandskanal.se

Havet (svensk)..............................:    www.havet.nu

Lodsen.dk, maritim ordliste..............:    http://lodsen.dk/a.html 

 

Og noget helt andet:

Kryddersnapse..............................:    www.kryddersnapse.dk