SILDETUR 16.9.17

Tja, fiskelykken var ganske rigtig lunefuld.

Vi var 7 fiskere, der startede i 2 både i fantastisk vejr og lagde kursen mod Hven. Nordenom mod Norreborg, 30-40 m vand, masser af andre både, ingen fisk - i 2 timer!Så fangede vi sild (1 sild) og makrel (1 makrel), opgav og sejlede retur.

Den anden båd var kommer i land, tungt lastet med sild og torsk, hentet under den svenske kyst.De var allerede i fuld gang med rygeovnene, og de gyldne sild lå i bunker på fadene.Torskene var filetteret, paneret og pandestegt gyldne og lagt i dynger på fadene.

Jeg er glad for, at jeg måtte smage🙂

Der var andet godt, meget godt, på bordet, så ingen gik sultne hjem.Der var øl og brændevin i rigelige mængder, så tørsten kunne slukkes.Nogen forsøgte sågar at synge!

Klokken var nok henad 18, før næsten alle var sivet ud af døren, mætte og muntre efter en dejlig dag.

GODT ARRANGERET!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sildefiskedag lørdag den 16.september 2017

Vi mødes kl. 0900 i klubhuset til skippermøde og fordeler os på bådene.

Derefter går turen ud til fiskepladserne, hvor vi fisker et par timer.

Kl.1300 forventes det, vi er tilbage i klubhuset med dagens høst.

Fiskene tilberedes straks efter hjemkomsten og anrettes på det fælles fiskebord, Dette forventes at være klar omkring 1400.

Turen er både for fiskende og ikke fiskende medlemmer af NT.

Fiskelykken er altid usikker, så det er nok hensigtsmæssigt at have lidt andet med som supplement til frokosten.

Deltagergebyret er kr. 20.00 pr person. Dette beløb går ubeskåret til receptfri medicin indtaget ved frokosten

Tilmelding senest torsdag d.14.september på listen i klubhuset eller kontakt

Poul Erik tlf.30770522 mail:castellajensen@gmail.com

Turen gennemføres kun, såfremt der er mindst 3 deltagende både

Kommunikation på VHF kanal L2

KNÆK OG BRÆK, rygtet går at Øresund vrimler af fisk for tiden

Aktivitetsudvalget