FREDAGSBAR KL. 16:00 - 18:00

F R E D A G S B A R

Husk, at vi til standerhejsningen annoncerede, at vi hver fredag kl. 16 – 18 mødes i klubhuset til almindelig hyggesnak over et glas øl eller en Fanta.

Når det bliver lidt varmere, kan man eventuelt bruge samme anledning til at aftale, hvor man sammen skal sejle hen i weekenden.

Vi mødes første gang fredag den 22. april, der i år er Store Bededag.

På gensyn

Bestyrelsen

-------------------------------------------------------

Den første 'open bar' gik fint, der kom vel 12-14 medlemmer sivende gennem huset (trods gennemtrækket) i løbet af de 2 timer. Nogle var ikke til at få smidt ud, andre groede kun fast en times tid.

Det var stille og roligt og meget hyggeligt, sagligt og mindre sagligt blev vendt, og en enkelt øl eller vand blev sat til livs.

Det var en god start på en god idé, lad os lave det en tradition!

---------------------------------------------------------------------------------------